जम्मूतील ‘श्री वैष्णोदेवी श्राइन बोर्डा’कडून अलगीकरणातील ५०० मुसलमानांसाठी ईद साजरी करण्याची व्यवस्था