‘सनातन प्रभात’ नियतकालिकांचे वेगळेपण !

सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले यांचे तेजस्वी विचार

सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले

‘त्याग करायला एक तरी दैनिक शिकवते का ? केवळ सनातन प्रभात शिकवते. त्यामुळे सनातन प्रभातच्या वाचकांची अध्यात्मात प्रगती होते, तर इतर दैनिकांचे वाचक मायेत अडकतात.’

– सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले