गुडघ्यांना मागच्या बाजूनेही तेल लावा !

वैद्य मेघराज पराडकर

‘सर्वसाधारणपणे गुडघेदुखीवर उपचार म्हणून गुडघ्यांना तेल लावा म्हटले की, बहुतेक जण केवळ गुडघ्याच्या पुढील बाजूला, म्हणजे गुडघ्याच्या वाटीलाच तेल लावतात. गुडघ्यांना तेल लावतांना ते गुडघ्यांच्या सर्व बाजूंना लावावे.’

– वैद्य मेघराज माधव पराडकर, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (४.९.२०२२)