शिष्याला मोक्षप्राप्ती गुरुकृपेनेच होते, हे सांगणारे सनातनचे ग्रंथ : गुरु-शिष्य परंपरा     

शिष्य       

  • शिष्य आणि विद्यार्थी, साधक आणि शिष्य यांत कोणता भेद आहे ?
  • गुरूंचे मन जिंकण्यासाठी शिष्याने कसे आचरण ठेवावे ?
  • शिष्याची उन्नती वा अधोगती यांची कारणे कोणती ?

गुरूंचे शिष्यांना शिकवणे अन् वागणे

  • शिक्षक, देवता आणि गुरु यांत कोणता भेद आहे ?
  • गुरूंनी शिष्याला शिकवण्याच्या पद्धती कोणत्या ?
  • हिंदुस्थान हा जगाचा ‘आध्यात्मिक गुरु’ का आहे ?

सनातनच्या ग्रंथांच्या ‘ऑनलाईन’ खरेदीसाठी SanatanShop.com