कोटीशः प्रणाम !

कोनाळ, दोडामार्ग येथील श्री सातेरी भूतनाथ पंचायतनाचा आज वार्षिक जत्रोत्सव !

गोवा येथील सनातनच्या २१ व्या संत पू. (श्रीमती) सीताबाई मराठे यांची आज पुण्यतिथी