प.पू. गुरुदेवांनी अवघे जीवन व्यापून टाकणे

साधकांना आनंदमय करणारे परात्पर गुरु डॉ. आठवले ! ​

परात्पर गुरु डॉ. आठवले

‘मार्च १९९९ मध्ये पुणे येथील ‘न्यू इंग्लीश स्कूल, रमणबाग’ येथे प.पू. गुरुदेवांच्या जाहीर सभेला गेलो होतो. संपूर्ण आकाश ढगांनी आच्छादून गेल्यावर कुठेही पाहिले, तरी डोक्यावर ढगांचे आच्छादन सर्वदूर दिसते; त्याप्रमाणे ‘त्या सभेपासून प.पू. गुरुदेवांनी माझे जीवन अखंड आच्छादले आहे आणि त्यांच्याविना दुसरे काहीही माझ्या मनाला आनंद देत नाही’, असे वाटते.’

– श्री. अशोक तांबेकर, पनवेल  (७.१२.२०१६)

​‘सर्वच साधकांच्या मनाची हीच स्थिती आहे, देवा !’

– श्रीमती आदिती देवल, सनातन आश्रम, रामनाथी, गोवा. (११.१२.२०१६)