जिहादद्वारे जग अशांत करणाऱ्यांना शांतता कशी मिळेल ?