(म्हणे) ‘त्रिपुरामध्ये आमच्या मुसलमान बांधवांशी अमानुषतेने व्यवहार केला जात आहे !’