मुसलमानबहुल लक्षद्वीपमध्ये पंचायत निवडणूक लढवण्यासाठी २ मुले असण्याच्या नियमाच्या कार्यवाहीस विरोध !