अटकेनंतर बंगालचे २ मंत्री आणि १ आमदार प्रकृती बिघडल्याने रुग्णालयात !