कर्नाटकच्या मंत्र्याकडून धान्य पुरवठ्याच्या विलंबाविषयी प्रश्न विचारणार्या शेतकर्‍यास ‘जाऊन मरा’ असे उद्दाम उत्तर !