१७ मे : अक्कलकोट येथील श्री गजानन महाराज यांची जयंती (दिनांकानुसार)

कोटी कोटी प्रणाम !

अक्कलकोट येथील श्री गजानन महाराज यांची जयंती (दिनांकानुसार)

अक्कलकोट येथील परम सद्गुरु श्री गजानन महाराज