सूर्यनमस्कार एक परिपूर्ण योगसाधना !

आज ‘सूर्यनमस्कारदिन’ आहे. त्या निमित्ताने…

भारतीय संस्कृतीमध्ये आरोग्यप्राप्तीकरता सूर्याची उपासना केली जाते. सूर्यनमस्काराच्या अभ्यासाने निरोगी शरीर, निकोप मन आणि सर्वंकष आरोग्याची प्राप्ती होते. बालकांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वजण सूर्यनमस्काराचा अभ्यास करू शकतात. सूर्यनमस्कार हा बीजमंत्रांसह सूर्यदेवतेच्या विविध नामाचे उच्चारण करत केल्यास उपासना आणि व्यायाम असा दुहेरी लाभ आपल्याला होतो. सूर्यनमस्कारामध्ये आसन, प्राणायाम, षटचक्र जागरण, तसेच मंत्रोच्चार असल्याने ही एक प्रकारची परिपूर्ण योगसाधनाच आहे

– वैद्या (सौ.) मुक्ता लोटलीकर, पुणे (१४.२.२०२४)