अशा वासनांध पाद्र्यांना शिक्षा कधी होणार ?

फलक प्रसिद्धीकरता

अमेरिकेच्या मेरीलँड राज्यात वर्ष १९४० पासून कॅथॉलिक चर्चमध्ये ६०० पेक्षा अधिक मुलांचे १५० पाद्र्यांकडून लैंगिक शोषण करण्यात आले.