कोटी कोटी प्रणाम !

मोरजी, पेडणे, गोवा येथील श्री भूमिकादेवीचा आज जत्रोत्सव !