Partition of Kerala : केरळची फाळणी करून स्‍वतंत्र ‘मलबार’ राज्‍य निर्माण करण्‍याची मुसलमान संघटनेची मागणी

सविस्तर वृत्त वाचा – 

♦ Partition of Kerala : केरळची फाळणी करून स्‍वतंत्र ‘मलबार’ राज्‍य निर्माण करण्‍याची मुसलमान संघटनेची मागणी
https://sanatanprabhat.org/marathi/808290.html