‘इसिस’शी संबंधित आधुनिक वैद्य पुण्यात ‘स्लीपर सेल’ निर्माण करत असल्याचे उघड !

सविस्तर वृत्त वाचा –

इसिस’शी संबंधित आधुनिक वैद्य पुण्यात ‘स्लीपर सेल’ सिद्ध करत असल्याचे उघड !
https://sanatanprabhat.org/marathi/706145.html