हिंदु राष्ट्र-जागृती सभेची धडकी भरलेल्यांना हिंदूसंघटनाचे सामर्थ्य दाखवा !

सविस्तर वृत्त वाचा –

(म्हणे) ‘हिंदु राष्ट्र-जागृती सभेला अनुमती देऊ नये !’ – सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एस्.डी.पी.आय.)
https://sanatanprabhat.org/marathi/661012.html