हिंदूंनो, सावधान ! देवतांचे विडंबन हे एक पाप असून ते होऊ नये; म्हणून सतर्क रहा !