हिंदु धर्मावर सतत शिंतोडे उडवणाऱ्यांवर अशीच कारवाई होणे आवश्यक !