‘काली’ नावाच्या माहितीपटात श्री कालीमातेला सिगरेट ओढतांना दाखवले !