जालंधर (पंजाब) येथे हिंदूंच्या मंदिराजवळ लिहिण्यात आल्या ‘खलिस्तान झिंदाबाद’च्या घोषणा