केरळमधील श्री षण्गुमुगम्देवी मंदिरातील देवीच्या दागिन्यांची देवस्वम्मं डळाच्या अधिकार्‍यांकडूनच चोरी !