(म्हणे) ‘नक्षलवादाच्या नावाखाली विचारवंतांना अटक करून ठेवणे योग्य नाही !’