पुण्यात मिळणार (अशास्त्रीय) कागदाच्या श्री गणेशमूर्ती