असे अभ्यासक्रम सर्वच विद्यापिठांमध्ये हवेत !

फलक प्रसिद्धीकरता

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठाच्या संस्कृत प्राकृत विभागाने अथर्वशीर्ष प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम चालू केला असून विद्यापिठाने याला मान्यता दिली आहे.