सर्व साधकांचा आधार असलेले सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले !

साधका, गुरुचरणी ठेव भाव ।

 सच्चिदानंद परब्रह्म डॉ. आठवले

भाव (टीप १) तेथे देव ।

साधका, (टीप २) गुरुचरणी ठेव भाव ।। १ ।।

प्रार्थनेत भाव, कृतज्ञतेत भाव ।

सत्सेवेत भाव, प्रीतीत भाव ।। २ ।।

आनंदासाठी भाव, शांतीसाठी भाव ।

गुरुकृपेसाठी भाव, गुरुप्राप्तीसाठी भाव ।। ३ ।।

त्रासावरी (टीप ३) मात करी भाव ।

भीषण आपत्काळात तारील भाव ।। ४ ।।

परम पूज्यांच्या (टीप ४) कृपेने कळला भाव ।

परम पूज्यांच्या सगुण-निर्गुण रूपावर ठेवा भाव ।

परम पूज्यांच्या चरणी प्रार्थना करतो, निर्माण होण्या भाव ।। ५ ।।

टीप १ – ‘मी’च्या जागी ईश्वर किंवा गुरु यांच्या अस्तित्वाविषयीची उत्कटतेने आणि अंतःकरणापासून जाणीव अन् ओढ निर्माण होणे

टीप २ – मोक्षप्राप्तीसाठी प्रयत्न करणारा

टीप ३ – शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक त्रास

टीप ४ – परात्पर गुरु डॉ. जयंत आठवले

– (पू.) शिवाजी वटकर, सनातन आश्रम, देवद, पनवेल. (२४.१०.२०२०)