२८ फेब्रुवारी : तृतीय पुण्यस्मरण 

आज तृतीय पुण्यस्मरण 

परात्पर गुरु परशराम पांडे महाराज यांच्या पुण्यस्मरणानिमित्त त्यांच्या चरणी कोटी कोटी प्रणाम !