खरे शिष्य

प.पू. आबा उपाध्ये आणि प.पू. (सौ.) मंगला उपाध्ये

‘सांगितलेल्या गोष्टी तंतोतंत पाळणारेच खरे शिष्य असल्याने गुरूंना त्यांच्यासाठी आत्मिक परमेश्‍वरी सामर्थ्य खर्चावे न लागणे’ – प.पू. सदानंद स्वामी (प.पू. आबा उपाध्ये यांच्या माध्यमातून) (७.४.१९८३)