चर्चमधील नियमांत पालट : पाद्रयांना विवाह करण्यास अनुमती

सविस्तर वृत्त वाचा –

चर्चमधील पाद्रयांनी विवाह करण्यास कोणतीही अडचण नाही ! – पोप फ्रान्सिस
https://sanatanprabhat.org/marathi/662222.html