हिंदू कधीही कुणाचे धर्मांतर करत नाहीत; अन्य धर्मीय स्वतः हिंदु धर्म स्वीकारतात, हे हिंदु धर्माचे श्रेष्ठत्व !