इतरांसाठी खणलेल्या जिहाद नावाच्या खड्ड्यात पाकच गाडला जाणार !