हिंदूंनो, चहूबाजूंनी तुमच्या पाल्यांवर विविध प्रकारे चालू असणार जिहाद रोखा !