प्रत्येक गुन्ह्यावर तात्काळ शिक्षा न केल्याने देशात गुन्हे वाढत आहेत !