हिंदु संघटित होत नाहीत, भारतात हिंदु राष्ट्र आणत नाहीत, तोपर्यंत धर्महानी थांबणार नाही !