९ फेब्रुवारी : श्री अनंतानंद साईश यांचा प्रकटदिन

कोटी कोटी प्रणाम !

मोरटक्‍का, मध्‍यप्रदेश येथील सनातन संस्‍थेचे श्रद्धास्‍थान प.पू. भक्‍तराज महाराज यांचे गुरु श्री अनंतानंद साईश यांचा आज प्रकटदिन (दिनांकानुसार)