११ नोव्हेंबर : सनातनच्‍या ६६ व्‍या संत पू. (श्रीमती) नंदिनी मंगळवेढेकर यांची पुण्‍यतिथी

कोटी कोटी प्रणाम !

सोलापूर येथील सनातनच्‍या ६६ व्‍या संत पू. (श्रीमती) नंदिनी मंगळवेढेकर यांची आज पुण्‍यतिथी

पू. (श्रीमती) नंदिनी मंगळवेढेकर

२१.२.२०१७ दिवशी संतपदी विराजमान