७ जुलै : सनातनचे श्रद्धास्थान प.पू. भक्तराज महाराज (प.पू. डॉ. आठवले यांचे गुरु) यांचा दिनांकानुसार जन्मोत्सव

कोटी कोटी प्रणाम !

सनातनचे श्रद्धास्थान प.पू. भक्तराज महाराज (प.पू. डॉ. आठवले यांचे गुरु) यांचा दिनांकानुसार जन्मोत्सव

प.पू. भक्तराज महाराज