Bengal Couple Beaten : विवाहबाह्य संबंधांवरून तृणमूल काँग्रेसच्‍या पदाधिकार्‍याकडून एका जोडप्‍याला भर रस्‍त्‍यात काठीद्वारे अमानुष मारहाण !

सविस्तर वृत्त वाचा – 

♦ Bengal Couple Beaten : विवाहबाह्य संबंधांवरून तृणमूल काँग्रेसच्‍या पदाधिकार्‍याकडून एका जोडप्‍याला भर रस्‍त्‍यात काठीद्वारे अमानुष मारहाण !
https://sanatanprabhat.org/marathi/810052.html