‘इंडिया’ आघाडी सनातन धर्माला नष्ट करण्यासाठीच !

सविस्तर वृत्त वाचा –

‘इंडिया’ आघाडी सनातन धर्माला नष्ट करण्यासाठीच !
https://sanatanprabhat.org/marathi/719455.html