(म्हणे) ‘युद्ध हा पर्याय नसून भारताशी चर्चा करण्यासाठी सिद्ध !’ – शाहबाझ शरीफ, पाकचे पंतप्रधान

सविस्तर वृत्त वाचा –

(म्हणे) ‘युद्ध हा पर्याय नसून भारताशी चर्चा करण्यासाठी सिद्ध !’ – शाहबाझ शरीफ, पाकचे पंतप्रधान
https://sanatanprabhat.org/marathi/707039.html