अमेरिकी संस्थेला साथ देऊन भारताची हानी करणाऱ्या राजकीय पक्षांना धडा शिकवा !