हिंदु मुलांना मंदिरांत आणि शाळांमध्येही धर्मशिक्षण देता यावे, यासाठी धर्माभिमानी हिंदूंनी प्रयत्न करावेत !