म्हणून ८५% असूनही हिंदूंच्या मुलींचे तुकडे होत आहेत. गोवंश हत्या होत आहेत. धर्म भ्रष्ट होत आहे !