कुठे खुन्याला पाठिंबा देणारे धर्मांध, तर कुठे संघटितही न होणारे हिंदू !