‘कॉन्व्हेंट’मध्ये पाल्यांना शिकवणाऱ्या हिंदूंनो, हा अभिमान नव्हे, तर कमीपणाच !