चित्रपटांच्या माध्यमांतून हिंदूंची दुःस्थिति समोर येणारा भारत हा जगातील एकमेव देश असावा !