कोटी कोटी प्रणाम !

संत नामदेव महाराज पुण्यतिथी
संत जनाबाई पुण्यतिथी
पुणे येथील सनातनच्या १०४ व्या संत पू. सुलभा जोशीआजी यांचा आज वाढदिवस !