बंगालमधील हिंदूंना संपवण्याचे षड्‍यंत्र जाणा !

सविस्तर वृत्त वाचा –

बंगालमध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंदूंचे धर्मांतर ! – राष्ट्रीय इतर मागासवर्गीय आयोग
https://sanatanprabhat.org/marathi/690543.html