‘पी.एफ्.आय.’ने हिंदूंच्या देवता आणि महापुरुष यांच्या नावांनी बनावट सोसायट्या बनवून बँक खाती उघडली !